IZRAEL - predĺžený zájazd s kúpaním v 4 moriach, s ochutnávkou vína a s možnosťou výletu do Jordánskej PETRY Letecký 10-denný poznávací zájazd 19. 05. - 28. 05. 2019

Na tomto mieste máte možnosť vytvoriť si cenovú kalkuláciu na Vami zvolený zájazd.
Následne je potrebné vyplniť informácie o Vašej osobe, spolucestujúcich a odoslať požiadavku.
Následne Vám oznámime dokedy máte vybraný zájazd rezervovaný a upresníme platobné podmienky.

Cena / MJ
Počet
Cena celkom

Vyberte si termín:

Základné služby
Cena za osobu 1 380,00 x =
Povinné príplatky
Letiskový a servisný poplatok 240,00 x =
Možné príplatky
Príplatok za 1-lôžkovú izbu 330,00 x =
Komplex. cestovné poistenie - Komfort, 10 dní 30,00 x =
Komplex. cestovné poistenie - Plus, 10 dní 35,00 x =
Dopoistenie storna za každých 1000 € (KCP Komfort) 36,00 x =
Dopoistenie storna za každých 1000 € (KCP Plus) 41,00 x =
Transfer na/z letiska vo Viedni (vrátane asistencie na letisku) 30,00 x =


Celková cena (vrátane zliav):

Ak Vám cenová kalkulácia vyhovuje a chcete si zájazd predbežne zarezervovať, prosím vyplňte informácie o objednávateľovi a spolucestujúcich. Vykalkulovaná cena ešte musí byť schválená cestovnou kanceláriou.

Osobné údaje objednávateľa a spolucestujúcich

Meno: Priezvisko: Dátum narodenia:
Email: Telefón:
Adresa (ulica, obec, PSČ):
Počet spolucestujúcich
Meno Priezvisko Dátum nar. Adresa
Poznámka pre CK (preferované nástupné miesto, približná pozícia v autobuse v prípade objednania miesteniek, ...):
Súhlasím so zmluvnými podmienkami účasti na zájazdoch obstarávateľa v plnom rozsahu ich príjmam, a to v zastúpení všetkých
v zmluve uvedených osôb