DOPRAVA

Pobyty, ktoré ponúkame nie sú viazané na dopravu, ktorú Vám však na požiadanie radi zabezpečíme. 

Klientom, ktorí si vybrali pobyt v niektorom stredisku v CHORVÁTSKU alebo TALIANSKU, poskytujeme na požiadanie ako doplnkovú službu autobusovú kyvadlovú dopravu alebo sprostredkujeme predaj leteniek na pravidelných leteckých linkách. Tiež na požiadanie zabezpečíme transfer z letiska do ubytovacieho zariadenia a späť.


Klienti, ktorí sa rozhodnú pre individuálnu dopravu, zodpovedajú sami za dodržanie termínu nástupu a ukončenie pobytu a za čerpanie služieb.

 

Pri autobusovej doprave sú nástupné dni na pobyt pevne stanovené od soboty do soboty (pokiaľ nie je uvedené inak), pri leteckej doprave v závislosti na stanovených letových dňoch. Popis kategórie autobusu uvádzame v cenníku pri každom štáte samostatne. Trasy a časy odchodov budú uvedené v cestovných dokladoch, ktoré dostanete najneskôr 7 dní pred cestou.
CK si vyhradzuje v prípade potreby alebo vyskytnutia sa iných skutočností, ktoré nie je možné vopred predvídať, právo na zmenu týchto údajov.
Prvý a posledný deň autobusových a leteckých zájazdov je určený na prepravu a nie na samotnú dovolenku.
Vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti, ako sú napr. počasie, čakanie na hraničných priechodoch, technické problémy, môže prísť k predĺženiu doby prepravy.

 

REZERVÁCIA AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

Podľa zadaných údajov o objednávateľovi a spolucestujúcich Vám zašleme aktuálnu cenu s kalkuláciou a informáciu o ďalšom postupe pri potvrdení rezervácie.

» Pre rezerváciu autobusovej dopravy kliknite na tento odkaz a vyplňte nasledovný rezervačný formulár...

 

Doprava - CHORVÁTSKO

» viac informácií o individuálnej a autobusovej doprave - CHORVÁTSKO...

 

Doprava - TALIANSKO

» viac informácií o individuálnej a autobusovej doprave - TALIANSKO...
» viac informácií o leteckej doprave - ostrov ISCHIA...

 

Doprava - MALTA

 » viac informácií o doprave - MALTA...