POISTENIE KLIENTOV - Komplexné cestovné poistenie (KCP)

 

Za príplatok ku každému zájazdu odporúčame uzatvoriť komplexné cestovné poistenie Generali Poisťovňa, a. s.,
odštepný závod EURÓPSKA CESTOVNÁ POISTOVNA (ECP), ktoré pokrýva rôzne riziká - liečebné náklady v zahraničí, zodpovednosť za škodu, úraz, stornovanie zájazdu.

 

KCP sa dojednáva už pri objednávaní zájazdu a musí byť uhradené v plnej výške už pri úhrade zálohy za zájazd.

Balík poistenia sprostredkujeme v našej cestovnej kancelárii v dvoch verziách:

EURÓPA
1/ KCP - Komfort 2,2 €/osoba/deň (pri storne je spoluúčasť klienta vo výške 10 % v prípade hospitalizácie a 25 % v prípade ochorenia, ktoré si nevyžaduje hospitalizáciu, chronické a existujúce ochorenia nie sú poistené);
2/ KCP - Plus 2,6 €/osoba/deň (v prípade stornovania zájazdu je nulová spoluúčasť klienta, chronické a existujúce ochorenia sú poistené). Osoby staršie ako 70 rokov sú poistiteľné len produktom KCP plus. 

SVET

1/ KCP - Komfort 3,0 €/osoba/deň (pri storne je spoluúčasť klienta vo výške 10 % v prípade hospitalizácie a 25 % v prípade ochorenia, ktoré si nevyžaduje hospitalizáciu, chronické a existujúce ochorenia nie sú poistené);
2/ KCP - Plus 3,5 €/osoba/deň (v prípade stornovania zájazdu je nulová spoluúčasť klienta, chronické a existujúce ochorenia sú poistené). Osoby staršie ako 70 rokov sú poistiteľné len produktom KCP plus. 

 

 


 


 

 

 

 

TU → ... dokument vo formáte PDF • ECP - Prehľad krytia, Komplexné cestovné poistenie k zájazdom - sezóna 2020

 

TU → ... dokument vo formáte PDF • ECP - Informačný dokument o poistnom produkte - Krátkodobé cestovné poistenie

 

TU → ... dokument vo formáte PDF • ECP - Brožúra - Touroperator, cestovné poistenie k zájazdom

 

TU → ... dokument vo formáte PDF • ECP - Všeobecné poistné podmienky (VPP) - Krátkodobé cestovné poistenie