POISTENIE KLIENTOV - Komplexné cestovné poistenie (KCP)

 

Za príplatok ku každému zájazdu odporúčame uzatvoriť komplexné cestovné poistenie Generali Poisťovňa, a. s.,
odštepný závod EURÓPSKA CESTOVNÁ POISTOVNA (ECP), ktoré pokrýva rôzne riziká - liečebné náklady v zahraničí, zodpovednosť za škodu, úraz, stornovanie zájazdu.

 

KCP sa dojednáva už pri objednávaní zájazdu.

Balík poistenia sprostredkujeme v našej cestovnej kancelárii v dvoch verziách:
1/ KCP - Komfort za cenu 2,2 €/osoba/deň. 
V prípade stornovania zájazdu je spoluúčasť klienta:
• vo výške 10% - v prípade hospitalizácie

• vo výške 25% - v prípade ochorenia, ktoré si nevyžaduje hospitalizáciu, chronické a existujúce ochorenia nie sú poistené

 

2/ KCP - Plus za cenu 2,6 €/osoba/deň. 
V prípade stornovania zájazdu je nulová spoluúčasť klienta, chronické a existujúce ochorenia sú poistené.

Osoby staršie ako 70 rokov sú poistiteľné len produktom KCP - Plus.
Poistné podmienky obdržíte v CK. 

 


 


 

 

 

 

TU → ... dokument vo formáte PDF • ECP - Prehľad krytia, Komplexné cestovné poistenie k zájazdom - sezóna 2019

 

TU → ... dokument vo formáte PDF • ECP - Informačný dokument o poistnom produkte - Krátkodobé cestovné poistenie

 

TU → ... dokument vo formáte PDF • ECP - Brožúra - Touroperator, cestovné poistenie k zájazdom

 

TU → ... dokument vo formáte PDF • ECP - Všeobecné poistné podmienky (VPP) - Krátkodobé cestovné poistenie