POISTENIE KLIENTOV - Komplexné cestovné poistenie (KCP)

 

Za príplatok ku každému zájazdu odporúčame uzatvoriť komplexné cestovné poistenie EURÓPSKA CESTOVNÁ POISTOVNA (ECP), ktoré pokrýva rôzne riziká - liečebné náklady v zahraničí, zodpovednosť za škodu, úraz, stornovanie zájazdu.

 

KCP sa dojednáva už pri objednávaní zájazdu.

Balík poistenia sprostredkujeme v našej cestovnej kancelárii v dvoch verziách:
1/ KCP - Komfort za cenu 2,1 €/osoba/deň. 
V prípade stornovania zájazdu je spoluúčasť klienta:
• vo výške 10% - v prípade hospitalizácie

• vo výške 25% - v prípade ochorenia, ktoré si nevyžaduje hospitalizáciu, chronické a existujúce ochorenia nie sú poistené

 

2/ KCP - Plus za cenu 2,5 €/osoba/deň. 
V prípade stornovania zájazdu je nulová spoluúčasť klienta, chronické a existujúce ochorenia sú poistené.

Osoby staršie ako 70 rokov sú poistiteľné len produktom KCP - Plus.
Poistné podmienky obdržíte v CK. 

 


  

 

 

TU → ... dokument vo formáte PDF  ECP - Prehľad krytia, cestovné poistenie k zájazdom (sezóna 2018) 

 

TU → ... dokument vo formáte PDF  ECP - Brožúra, cestovné poistenie k zájazdom

 

TU → ... dokument vo formáte PDF  ECP - Informačný dokument o poistnom produkte, krátkodobé cestovné poistenie

 

TU → ... dokument vo formáte PDF  ECP - Informačný dokument o poistnom produkte POHODA