POISTENIE KLIENTOV - Komplexné cestovné poistenie (KCP)

 

Za príplatok k nami organizovanému zájazdu / cestovnej službe odporúčame uzatvoriť komplexné cestovné poistenie (KCP) sprostredkované pre poisťovňu UNIQA (UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu), ktoré pokrýva rôzne riziká - liečebné náklady v zahraničí, zodpovednosť za škodu, úraz, stornovanie zájazdu.

 

KCP sa dojednáva už pri objednávaní cestovnej služby a musí byť uhradené v plnej výške už pri úhrade zálohy za zájazd.

Balík komplexného cestovného poistenia sprostredkujeme v našej cestovnej kancelárii v dvoch verziách:

EURÓPA
1/ Balík Komfort 2,5 €/osoba/deň - kryje poistenie liečebných nákladov, batožiny, zodpovednosti za škodu, úrazu a STORNO zájazdu so spoluúčasťou 15%, a je limitované vekom pre osoby do 70 rokov.

2/ Balík Extra 3,8 €/osoba/deň - kryje poistné riziká ako pri balíku Komfort, ale Storno zájazdu je bez spoluúčasti do plnej výšky ceny zájazdu alebo zakúpených služieb a je pre osoby bez obmedzenia veku. Aby bolo storno poistenie kryté do plnej výšky ceny zájazdu bez spoluúčasti, tak je potrebné, aby sa toto cestovné poistenie klientovi uzatvorilo súčasne so zakúpením zájazdu resp. s úhradou prvej zálohy za zájazd.

SVET

1/ Balík Komfort 3,8 €/osoba/deň - kryje poistenie liečebných nákladov, batožiny, zodpovednosti za škodu, úrazu a STORNO zájazdu so spoluúčasťou 15%, a je limitované vekom pre osoby do 70 rokov.

2/ Balík Extra 4,9 €/osoba/deň - kryje poistné riziká ako pri balíku Komfort, ale Storno zájazdu je bez spoluúčasti do plnej výšky ceny zájazdu alebo zakúpených služieb a je pre osoby bez obmedzenia veku. Aby bolo storno poistenie kryté do plnej výšky ceny zájazdu bez spoluúčasti, tak je potrebné, aby sa toto cestovné poistenie klientovi uzatvorilo súčasne so zakúpením zájazdu resp. s úhradou prvej zálohy za zájazd.

 

Poistné balíky KOMFORT ako aj EXTRA v rozsahu krytia liečebných nákladov kryjú aj COVID ochorenie (napr. ak na Covid klient ochorie v zahraničí má kryté náklady do výšky poistného limitu 250 tis. Eur).

Poistné balíky KOMFORT ako aj EXTRA v rozsahu krytia storno zájazdu a nečerpaných služieb kryjú aj COVID ochorenie (napr. ak klient má pred vycestovaním pozitívny PCR test, akceptuje sa to ako dôvod pre storno zájazdu).

K poistným balíkom KOMFORT alebo EXTRA je možné rozšírenie poistenia tzv. pripoistením PANDEMIA, ktorým si klient môže dojednať krytie pre prípadný pobyt v povinnej karanténe (krytie pre refundáciu nákladov súvisiacich s povinnou karanténou ako sú náklady na ubytovanie a na návrat do vlasti) ako aj rozšírenie poistenia storno poplatku.

 


 


 

 

 

 

TU → ... dokument vo formáte PDF • UNIQA - Prehľad krytia, Komplexné cestovné poistenie k zájazdom - sezóna 2022

 

TU → ... dokument vo formáte PDF • UNIQA - Informačný dokument o poistnom produkte - Krátkodobé cestovné poistenie

 

TU → ... dokument vo formáte PDF • UNIQA - Všeobecné poistné podmienky (VPP) - Krátkodobé cestovné poistenie

 

TU → ... dokument vo formáte PDF • UNIQA - Rozsah pripoistenia PANDÉMIA pre prípad COVID-19