ZREALIZOVANÉ poznávacie zájazdy S L O V I N S K O 

 
Prírodné a kultúrne krásy SLOVINSKA
Krajina medzi Alpami a morom - zelené pľúca strednej Európy
4-denný autobusový poznávací zájazd - bez nočných jázd (3x ubytovanie v hoteli)

Termín: 05.5. - 08.5.2023

Cena: 323 EUR

 viac informácií...