Poznávacie autobusové zájazdy - S L O V I N S K O

 

Prírodné a kultúrne krásy SLOVINSKA
Krajina medzi Alpami a morom - zelené pľúca strednej Európy
4-denný autobusový poznávací zájazd - bez nočných jázd (3x ubytovanie v hoteli)

Termín: 10.4. - 13.4.2020 / Veľká noc (štvrtok - pondelok) 

Cena: 259 EUR

 viac informácií...

 

 

 

 

 
 

 ZREALIZOVANÉ poznávacie zájazdy S L O V I N S K O 

 
Prírodné a kultúrne krásy SLOVINSKA
Krajina medzi Alpami a morom - zelené pľúca strednej Európy
4-denný autobusový poznávací zájazd - bez nočných jázd (3x ubytovanie v hoteli)

Termín: 29.8. - 01.9.2019

Cena: 239 EUR

 viac informácií...