ZREALIZOVANÉ poznávacie zájazdy S L O V I N S K O 

 
Prírodné a kultúrne krásy SLOVINSKA
Krajina medzi Alpami a morom - zelené pľúca strednej Európy
4-denný autobusový poznávací zájazd - bez nočných jázd (3x ubytovanie v hoteli)

Termín: 19.4. - 22.4.2019

Cena: 219 EUR 

 viac informácií...

 

 

 

 

Prírodné a kultúrne krásy SLOVINSKA
Krajina medzi Alpami a morom - zelené pľúca strednej Európy
4-denný autobusový poznávací zájazd - bez nočných jázd (3x ubytovanie v hoteli)

Termín: 29.8. - 01.9.2019

Cena: 239 EUR

 viac informácií...