Poznávacie autobusové zájazdy - S L O V I N S K O

 

Prírodné a kultúrne krásy SLOVINSKA
Krajina medzi Alpami a morom - zelené pľúca strednej Európy
4-denný autobusový poznávací zájazd - bez nočných jázd (3x ubytovanie v hoteli)

Termín: 12.9. - 15.9.2020 (sobota - utorok) 

Cena: 259 EUR

 viac informácií...